Search for media from: "Peter Söderström"

Dela ut din brevlåda i Outlook

Här visas hur man delar ut antingen hela sin brevlåda eller en specifik mapp i sin brevlåda i Outlook. Detta kan t.ex. vara bra om man skall åka på semester och en…

From  Peter Söderström on March 20th, 2018 5 plays

Installera VPN-klienten vid LTU

Videon visar hur man installerar VPN-klienten vid LTU, både för personal och studenter. Videon är gjord i Windows 10 men det skiljer sig inte för tidigare versioner till och med…

From  Peter Söderström on March 20th, 2018 5 plays

Installera Skype for business via Software center

I den här videon visas hur man installerar Skype for business via Software center på Windows. I videon har datorn Windows 7 men tillvägagångssättet är likadant oavsett…

From  Peter Söderström on March 20th, 2018 6 plays

Molnbaserade datorsalar

En kort instruktion hur man ansluter till de molnbaserade datorsalarna.

From  Peter Söderström on January 15th, 2020 129 plays

Cloud based computerlabs

A short instruction video showing how to connect to the cloud based computer labs

From  Peter Söderström on January 15th, 2020 19 plays