Search for media from: "Henrik Sundberg"

Hur fungerar jorden - Maria Ask

Med hjälp av modeller kan vi förstå förekomsten av en rad olika geologiska processer som till exempel jordskalv, vulkanisk aktivitet och bergskedjebildning. Det spelar en viktig…

From  Henrik Sundberg on March 20th, 2018 1 plays