Search for tag: "enkät"

Introduktion Evasys for studenter

En kort beskrivning av Evasys och hur studenter kan använda programmet för datainsamling via enkäter, pappers- eller/och webbenkät.

From  Christer Wahlberg on March 20th, 2018 40 plays